Embedded Computers

Integrerte teknologien er "spesielle" datateknologi, som refererer til en spesiell anvendelse, slik som nettverk, kommunikasjon, audio, video, industriell kontroll og så videre

Søk etter underkategori