filtre

Et filter er en filterkrets som består av kapasitans, induktans og motstand.