Integrerte kretser (IC)

Integrerte krets er en slags mikro-elektronisk enhet eller komponent.

Søk etter underkategori