Isola

Optoelektronisk isolator (OC) er også kalt optisk kobler, optisk kopler, eller optokobler for kort.