Strømforsyning - ekstern / intern (Off-Board)

Den eksterne strømforsyning er en annen enn den kraftterminalen forbindelseslinje.

Søk etter underkategori